Борисов отиде и в Перник, провери укрепителните работи на язовир Студенская – общ.

Премиерът Бойко Борисов и заместник-министърът на регионалното развитие и подобрения Николай Нанков инспектираха възстановяването на язовир Студена край Перник.

Язовирът край село Мещица, област Перник, се укрепва и ще бъде напълно завършен през януари следващата година. По време на посещението си в региона премиерът Бойко Борисов отбеляза, че част от язовирите се реконструират в цялата страна, за да се подобри техническото им състояние и да се осигури безопасността на хората.

Sn. RS

„Сега има суша, имаме години на наводнения и тези язовири са като буфери“, каза премиерът Борисов.

Емил Димитров разказа дали у нас ще има водна криза

Премиерът беше информиран за модернизацията на инструменталната система на резервоара.

Sn. RS

Това става чрез поставяне на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри и инклинометри за налягане на водата. Това ще изгради система за ранно предупреждение, която ще включва дистанционно наблюдение на нивата на водата, деформациите, филтрирането на стените, валежите, температурата на въздуха и скоростта на вятъра.

В момента 90 резервоара в страната се ремонтират от компанията “Монтажи” към Министерството на икономиката, 15 от тях вече са готови. В края на януари се планира да завърши реконструкцията на още 30-40 резервоара в цялата страна.

По време на посещение в района се оказа, че язовир Студена в момента е доста пълен.

Sn. RS

Source