Борбата на ЕС срещу дезинформацията е недостатъчна пред възникващите заплахи, се казва в доклада – Новини

Брюксел, 4 юни / БТА /
Борбата на ЕС срещу дезинформацията е недостатъчна при възникващите заплахи от Китай и липсата на координация. Това се посочва в доклада на Европейската сметна палата, съобщава Франс прес.
В него се казва, че планът за действие на ЕС за борба с дезинформацията, представен през 2018 г. преди европейските избори през 2018 г., първоначално е бил добре обмислен, но остава недовършен. Одиторите съжаляват, че този план не е актуализиран или ревизиран от 2018 г. насам, при условие че тактиката, играчите и дезинформационните технологии продължават да се развиват.
В доклада се казва, че дейностите по надзор на медиите, извършвани от три специализирани екипа на Европейската служба за външна дейност, са фокусирани главно върху руските международни медии, официални канали за комуникация и медии, вдъхновени от руски изявления в и около ЕС. Но има и други участници в дезинформацията, като Китай, и трите специални групи нямат адекватен персонал или достатъчно финансиране. Палатата също така отбелязва, че различни служби на ЕС са отговорни за плана за действие срещу дезинформацията, без нито едно звено, отговорно за комуникацията или пълния надзор по въпроса.
В доклада се казва, че разходите на ЕС за противодействие на дезинформацията остават относително ниски – около 50 милиона евро между 2015 и 2020 година.
В отговор на доклада на одиторите ЕК подчертава, че Европейският план за действие за демокрация, представен през декември 2020 г., е отчасти за дезинформация и външна намеса и задълбочава плана за 2018 г. в много отношения. Институциите на ЕС ще контролират своята вътрешна координация относно дезинформацията, за да бъдат укрепени с ясен протокол, добавя ЕК.

Източник: Брюксел.

Source