БНБ: Сметките вече са блокирани, арести наложени при МагнитскиДИМИТЪР РАДЕВ

БНБ вече прилага ограничителни мерки за транзакции и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за борба с изпирането на пари. Това съобщи Централната банка във връзка с решенията по закона на Магнитски.

Според информация, поискана от банки и получена от БНБ, всички банки в страната, които имат открити сметки и правят бизнес с гореспоменатите лица, вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, изземване и закриване на сметки. Някои от тези мерки са били предприети предварително по други причини преди публикуването на списъка на OFAC, казват експертите Димитър Радев.

Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна и правна рамка позволяват прилагането на процедурите, предвидени в Закона за мерките за борба с изпирането на пари. Тази процедура включва уведомяване от банки до Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), спиране на ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване на ДАНС до адвокатската кантора, искане от прокуратурата за арест или изземване, съдебна заповед в рамките на 24 часа, установена от централната банка.

Освен това БНБ изпрати инструкции до всички банки относно допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банки, включени в списъците на OFAC или подобни списъци на Министерството на финансите на Република България.

БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за инструкциите, изпратени до банките. БНБ също така подчерта необходимостта от ускоряване на подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, приети от други държави на национално ниво, с оглед въвеждането му без допълнително забавяне на следващото заседание на Народното събрание.

Source