БНБ: Българските банки блокираха и запорираха сметки на Магнитски, който беше подложен на санкции

Всички банки в страната, които имат открити сметки и правят бизнес с физически и юридически лица, подложени на санкции по Закона на Магнитски, вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, конфискации и закриване на сметки. Това съобщиха от Българската народна банка.

Някои от тези мерки бяха предприети предварително по други причини преди публикуването на списъка на OFAC.

Установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата регулаторна рамка позволяват прилагането на процедурата, предвидена в Закона за мерките за борба с изпирането на пари. Тази процедура включва уведомяване от банки до Дирекцията за финансово разузнаване на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), спиране на ДАНС на конкретна сделка или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване на ДАНС до адвокатската служба, искане на прокурора до съответния съд за изземване или запор, съдебна заповед в рамките на 24 часа “, се казва в изявление на БНБ.

Банката отбелязва, че са изпратили указания до всички банки за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банки, включени в списъците на OFAC или подобни списъци на Министерството на финансите на Република България.

Инструкциите бяха съобщени и на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС.

„Подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, приети от други държави на национално ниво, трябва да се ускори с оглед незабавното му въвеждане в следващото Народно събрание“, подчерта БНБ.

Общо 64 компании, свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, бяха ограничени от САЩ поради тяхното участие в корупционни схеми.

Освен това българските власти обявиха още 34 компании, които са свързани с двете и потенциално биха могли да бъдат обект на санкции.

Source