Благотворителната акция Читалия „Развитие“ в Разград ще подпомогне изпълнението на два архитектурни проекта.

БОБСТ 08:20:01 03-06-2021
NT1505BO.003 08:20
Разград – читалище – кампания

Благотворителната акция Читалия „Развитие“ в Разград ще подпомогне изпълнението на два архитектурни проекта.

Разград, 3 юни / Садет Карова, БТА /
Настоятелството на Националния център за отдих „Развитие 1869“ стартира благотворителна кампания за набиране на средства за реконструкция и реставрация на две емблематични сгради в Разград – Дома на музиката и Стария театър. Основната цел на инициативата е да се запази културното наследство на Разград и да се създадат съвременни условия за неговото духовно развитие – това е предизвикателство и съвместна грижа на всички нас, – каза читалищният секретар Виолета Антонова пред БТА. Според нея Музикалният дом „Екатерина и Димитър Бъчваров“, който има статут на паметник на културата, и сградата на Читалищния театър са символи на Разград, свързани с неговата история, съвременен облик и духовен облик.
Сградата на Музикалния дом и външното стълбище на Стария театър се нуждаят от спешни мерки за укрепване и ремонт поради прогресивната ерозия, която застрашава тяхната цялост и безопасност на живот. Според Антонов за укрепването и обновяването на Музикалния дом ще са необходими 100 000 лева, а изграждането на ново външно стълбище в сградата на театъра ще струва 50 000 лева. Според нея средствата от благотворителната кампания ще отидат за изпълнението на два архитектурни проекта, тъй като всеки потенциален дарител има възможност да направи превод по вече отворена банкова сметка. Дарения могат да се правят и в брой в касите на НЧ „Развитие 1869“ на ул. Антим I. 1, съгласно договор за дарение. Дарените средства ще бъдат периодично обявявани на благотворителни акции, провеждани от читалището, добави Виолета Антонова. Тя беше твърдо убедена, че средствата ще бъдат изразходвани за ремонт на място.

ПРОЕКТИТЕ ВЕЧЕ СА ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Разград.

Архийската компания подготви инвестиционен проект за укрепване на конструкцията, ремонт на покрива и фасадата на Дома на музиката. Цветелин Радев и инженер Димитър Колев от Архитектурна работилница Project Plus във Велико Търново, обясниха Виолета Антонова. Тя отбеляза, че студиото има лиценз за работа с паметници на културата, което е предпоставка за регистрация на дейности върху недвижими културни ценности. Изисква се авторски надзор и при укрепване и ремонт на сграда. Проектът е завършен и е в процес на одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство в София. Споразумението гарантира запазването на първоначалния вид на сградата, както и подобряване на състоянието й за безопасен живот и използване по предназначение, – каза секретарят на читалище Разград.
Антонова допълни, че вторият проект – за подобряване на фасадата на сградата на Театъра и безопасното движение на посетителите – е дарение за архитектурно студио „РадостАрх“ Разград, а негов автор е Арка. Радан Донев. Предвижда се новото външно стълбище да бъде изградено от суха каменна система, която съчетава основните предимства на камъка, неговата здравина, практичност и естетика. Използваните естествени материали и смоли са устойчиви на външни условия и в същото време са напълно водопропускливи, не задържат влагата и я източват. Това гарантира пълна безопасност и сигурност на външното стълбище. Стъпките, предприети с тази технология, не замръзват. Това гарантира безопасно движение на хора и дълъг живот на тротоара, допълни Антонова.
Тя подчерта, че изграждането на новото външно стълбище е от голямо обществено значение. Често се използва като своеобразна сцена за общоградски събития на площад „Възражданска“, за които служителите на НЧ „Развитие 1869“ оказват пълно съдействие през почивните дни и в неработно време. Има озвучителна техника, микрофони за водещи и служители. Стъпалата се използват и от изпълнители на празнични програми / хор, мажоретки, фанфарен оркестър, индивидуални изпълнители и други /. Естествено, това е официалният вход и изход за обществеността по време на представления, концерти, представления, годишни изпълнения на формации в Дома на културата. В този смисъл видимостта и безопасността на външното стълбище на сградата на театралното читалище е пряко свързана със здравето и безопасността на посетителите и участниците, както и с качеството на провежданите там масови събития, каза Антонова.
Читалището обясни, че двата проекта за обновяване и обновяване са в съответствие с новата дългосрочна стратегия на България за обновяване на националния сграден фонд, при която мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с технически мерки за осигуряване на устойчивост на структура., Пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда. околна среда, достъпност и безопасност. Те бяха внесени в Община Разград с предложение и обосновка за включване в Дейност 2.1.7.2. Мерки за обновяване и енергийна ефективност в строителния фонд „Модернизация на читалищата в община Разград“ от новия Интегриран план за развитие на общината за периода 2021-2027г.

СТРОИТЕЛСТВО НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ СГРАДИ – ПРИМЕР ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ, КОГАТО ХОРАТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В Благородна Кауза

Изграждането на емблематични сгради в Разград – Музикалния дом „Екатерина и Димитър Бъчваров“ и сградата на Читалищния театър са ярък пример за това какво може да се постигне с помощта на енергията на хората, обединени в благородна кауза. В продължение на 40 години жителите на Разград събират лъва в замяна на средствата, с които са построени тези два храма на духовността. „Подкрепата на местните власти е от голямо значение за успеха на това мащабно начинание“, коментира Виолета Антонова. Според нея основният дарител на средства за изграждането на две сгради е Димитър Бъчваров, председател на Музикалното дружество, любител на хоровото пеене, основател на фондация „Изграждане на дом на музиката”. На 5 май 1940 г. се извършва освещаването и официалното откриване на Музикалния дом, единствен по рода си в България. Оттогава и до днес в символичната сграда на Разград се помещават Музикалното дружество и хорът „Железни струни“, основан през 1904 г. – осмият хор в страната, носител на ордена „Кирил и Методий I степен“, престижната награда „Никола“. Икономова “и множество награди от национални и международни музикални форуми. Хорът на железните струни е културна марка на Разград и България, съчетаващ 117-годишни традиции и съвременен музикален звук “, каза Антонова.
Тя заяви, че идеята за създаване на основа за изграждането на нова читалищна зала е възникнала в края на декември 1914 г. Година след година, в трудни исторически и икономически условия, строителството на Театралната сграда продължава, докато не стане реалност през 1951 г., когато е официално открита. Основателите и всички онези поколения, които даряват пари, се превърнаха в прах, но благородната им работа остана, която все още изпълнява своята духовна мисия. „В продължение на няколко десетилетия в Разград колективният дух на хората ръководи набирането на средства чрез различни форми на дейност“, подчерта Виолета Антонова. Според нея обединението в духовните дела е жизненоважно както в добри времена, така и в трудни времена, а сега е особено важно.
По примера на своите предшественици, построили Дома на музиката и сградата на читалищния театър, Антонова призова жителите на Разград да обединят усилията и възможностите си и да подкрепят дарителската кампания, обявена от читалищното настоятелство, за да укрепят и запазят тези символи от града. роден град.
Поколения строители и спонсори на тези сгради също живееха в трудни времена, но те успяха да свършат чудесна работа за Разград, водени от духовни пориви. „Духовните ценности винаги са на върха на социалната пирамида, всички останали човешки ценности и дейности са разположени отдолу нагоре и играят изключително важна роля за поддържането на този крехък връх“, заключи Антонова.
/ NT /

Source