БЕХ има втори директор и разширен съвет на директорите.


След неуспешен опит да отстрани назначения от ГЕРБ директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов, енергийният министър Андрей Живко промени тактиката, като промени устава на дружеството и назначи втори директор. Това е Иван Андреев, който беше в УС на БЕХ, а в него има още четирима членове – предложените през юли Пламен Дилков, Веселина Канатова-Бучкова и Антон Симеонов, както и нов – Жеко Жеков.

За това свидетелства решението на Живков от 5 ноември, публикувано в Търговския регистър, решението от проведено в същия ден извънредно заседание на съвета на директорите, на което присъстваха само Андреев от стария съвет на директорите, и от БЕХ. Харта, изменена от Живков.

Като лице, упражняващо правата на едноличен собственик на капитала – държавата, министърът на енергетиката промени устава и ако по-рано съветът имаше от трима до петима членове, сега е фиксирано те да са поне петима. Така отборът добави Дилков, Канатова-Бучкова и Симеонов, които през юли трябваше да влязат в новия екип на БЕХ заедно с Мария Велкова и Ива Петрова. Уволнените за това, че не са свалили борда на “Булгартрансгаз” обаче се съдят, а Петрова междувременно става зам.-министър на енергетиката. Сега Велкова отсъства, а е включен и Жеко Жеков, шеф на отдела в Дирекция за корпоративно енергиен мениджмънт, който управлява фирми от ведомството, отбелязва в. “Капитал”.

На извънредно заседание на допълнителния съвет беше решено втори изпълнителен директор да стане Иван Андреев, който преди назначаването на ГЕРБ в БЕХ беше в ДП „Радиоактивни отпадъци“, а преди това беше директор на РУ Козлодуй. АЕЦ. Така той и Николов заедно или поотделно ще представляват холдинга, а Андреев явно ще го играе като противотежест на Николов.

От промените в устава и решенията не става ясно защо БЕХ трябва да има втори директор.

Сменен беше и председателят на съвета на директорите на БЕХ Диян Димитров, който беше член на ръководството на ТЕЦ “Марица Восток 2”. Неговото място зае Канатова-Бучкова, която вече работеше в БЕХ, но наскоро беше съдружник в частна компания, специализирана в консултации по енергийно управление. За заместник-председател е избран Дилков, който сред новодошлите е известен и като дългогодишен директор на “Петролвил”, която експлоатира и двете централи от каналов тип на река Искър. Симеонов има опит в енергийното и инвестиционното банкиране.

В борда останаха Стелиян Коев и Александър Църноречки, които влязоха в него без да участват в състезанието.

Всички тези промени обаче се очакват в очакване на нов конкурс за борда на директорите на енергийния холдинг, което не е ясно кога ще се случи, тъй като най-вероятно ще зависи от евентуалното бъдеще на редовното правителство.

Source