Атанас Пеканов обяви, че бъдещето на регионите с въглища ще бъде обсъдено с политически партии – Новини

София, 22 юли / БТА /
Бъдещето на регионите с въглища ще бъде обсъдено с политическите партии относно това, което според тях е правилно. „Това е сложен въпрос с изключително дългосрочни последици за някои региони на България и решенията трябва да се вземат от демократично избрани представители, за да се осигури приемственост“, каза заместник министър-председателят по европейските фондове Атанас Пеканов на брифинг за пресата. в Министерския съвет по повод публикуването на актуализирана версия на плана за публичен коментар на www.nextgeneration.bg преди два дни.
В преработената версия на плана проектът за модернизация на напоителните системи е изключен, добави Пеканов. Проблемът с този проект, каза той, е, че тъй като е проектиран, той не отговаря на изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост – за да докаже, че всеки проект няма да навреди на околната среда. Тази работа не е извършвана преди и не може да бъде извършена за толкова кратък период от време, защото трябва да се направи оценка на въздействието. В момента такава оценка ще отложи изпълнението на този план с месеци. Следователно този проект е премахнат от текущата версия на плана. Като компенсация е предложен фонд за модернизация на селското стопанство.
Ресурсите за София са намалели, добави вицепремиерът. Пеканов обясни, че има два проекта на стойност около 560 милиона лева. Сега те са намалени до около 360 милиона лева. Що се отнася до проекта за метрото, той остава, тъй като кметът на Йорданка Фандъкова информира временното правителство, че дори и най-малкото намаляване на ресурсите за този проект може да застраши изпълнението му. Така намаляването преминава към друг проект, който беше фокусиран върху София – модернизацията на водопроводните системи.
Два нови проекта се появиха в бизнес средата – проект за мониторинг на риска и проект за киберсигурност. Има и много важни реформи в бизнес средата, добави вицепремиерът.
Компонентът за социално включване включва два нови проекта. Много важна реформа е индексирането на гарантирания минимален доход.
Има нови проекти в сектора на здравеопазването и доста сериозни промени в съществуващите. Пеканов обясни, че средствата, които са били планирани за рехабилитация на болници, са намалени и насочени към закупуване на ново съвременно оборудване за болниците. Освен това в новата версия на плана е включен въздушен медицински проект.
Според Пеканов други реформи включват създаването на Комисия за енергиен преход, която да стимулира производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Вицепремиерът подчерта, че приемствеността е много важна. Затова той призова политическите партии да обсъдят две горещи теми – едната за енергетиката, а другата за върховенството на закона.

Източник: София

Source