Асен Василев откри сериозни нарушения с базата на PFIA в курорта Албена

Сериозни нарушения са допуснати при наемането на базата за обучение на Държавната агенция за финансова инспекция (ДФИ) в курортния комплекс Албена. Това се вижда от одита на обществените поръчки, назначен от временния финансов министър Асен Василев.

В средата на юни Василев назначи инспекторат след разследване на Mediapool, което показа, че служители на финансовата инспекция, оглавявана тогава от Георги Начев, развиват туристически бизнес с държавно имущество, ремонтирано с пари на данъкоплатците.

Оказа се, че учебната база в Албена е отдадена под наем на Асоциацията на експертите по финансов контрол на България, създадена през август 2020 г. под председателството на Цветан Навчев – ръководител на отдел АДФИ, подчинен на министъра на финансите и свързан с един от хората, най-близки до Василев, уволниха председателя на агенцията Георги Начев – бивш служител на ДАНС.

Малко преди отдаването на станцията под наем, Държавният финансов инспекторат започна основен ремонт на санаториума Албена от собствения си бюджет. Първо беше сключен договор за освежаващ ремонт в размер на 70 000 лева без ДДС. Договорът е подписан на 31 март тази година, а за изпълнител е избрана фирма от Добрич. Само три седмици по-късно PFIA обяви нови обществени поръчки за саниране на същата основа, но сега цената е 368 000 лева без ДДС.

Новият собственик на центъра за отдих увеличава цените за служителите в агенцията. Преди година те плащаха 15 лева на човек, за да наемат бунгало, а тази година семейна двойка ще трябва да плати двойно.

По време на проверката, назначена от Асен Василев, беше установено: „Неразумно намаляване на разходите за наем на мебели и оборудване, намалени общи разходи за наем, 3,34 пъти инвестицията в ново оборудване и мебели в сравнение с очаквания доход от наем мебели и оборудване за целия 10-годишен срок на договора и неравно третиране на участниците в процедурата. „

От доклада за проверка може да се види, че PFIA е похарчил 200 767 лв. Без ДДС за ремонт между 1 януари 2020 г. и 28 май 2021 г., от които 98,14% или 197 043 лв. Са направени след датата, на която е бил изразен интерес за набиране от Асоциацията на финансовите експерти. Тази сума представлява 96,95% от очаквания доход от наем за целия 10-годишен договор с асоциацията.

„Одиторският екип изрази резерви по отношение на икономическата целесъобразност на договор за наем на база за обучение в курорта Албена на посочената в него цена за наем“, каза той. посочете одитори.

Според тях двата критерия за подбор, определени в обявлението за обществена поръчка и документацията за обновяване на базата, стартирана от АДФИ, могат да се считат за „Неразумно високо и неразумно ограничаващо участието на заинтересованите страни.“

Докладът също така констатира пропуски в дейностите на комисията, назначена от възлагащия орган за преглед, оценка и класиране на получените заявления. Одиторското становище изразява наличието на индикации за неравно третиране на участниците в процедурата, когато комисията преценява основанията за оттегляне.

Във връзка с установените несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения, отбелязва Министерството на финансите, без да се предоставя допълнителна информация. По време на сключването на лизинговия договор шефът на АДФИ Георги Начев беше освободен от министър Асен Василев на 1 юли, след като изчезна повече от месец.

Source