Архитект от колежа с кърваво писмо до кмета

Авторът на проекта за основен ремонт на стадион „Христо Ботев“ архитект Георги Савов се извини на кмета Здравко Димитров в отворено писмо до Пловдив и жълто-черните фенове.

Публикуваме позицията на архитект Савов без редакция:

Скъпи плувци!

Уважаеми фенове на ФК Ботев – Пловдив.

Уважаеми господин кмете

От името на проектантския екип, който ръководя, изразявам възмущението си от обвиненията, които се разпространяват в медиите, че ние сме виновни за „забавянето“ на строителните работи на стадиона. Христо Ботев.

Възмущението е дори по-силно от намеците, че ще търсим плащане за това, което сме правили преди, тоест дублираме проекти.

Категорично не приемаме тези безпочвени обвинения, тъй като те са напълно неверни и уронват достойнството ни като личности и професионалисти. Чрез тях, воля или неволя, се изкривяват реалните обстоятелства и причини за разработването на проекта за реализация на първия етап на стадион Ботев.

Обръщаме внимание на факта, че до момента /от близо година/ работим по финализиране на проекта без договор, без заплащане, изцяло за наша сметка и на наша отговорност. Ние обаче не допуснахме спиране на строителството за момент поради липса на актуализирани проектни решения, като дадохме необходимите указания на обекта в рамките на проектантския надзор, който осъществяваме.

Но има действия, които трябва да се предприемат и решения, и те са изцяло от компетентността на собственика – община Пловдив.

Община Пловдив трябва да актуализира и поднови всички съгласувателни процедури и предварителни договори с експлоатационните дружества. Общината трябва да актуализира и валидира визата за проектиране с експлоатационните фирми. Общината трябва да назначи постоянен екип за управление и координация на проекта от страна на Клиента, както и за много други координационни и организационни работи, свързани с лицензирането на съоръжението и въвеждането му в експлоатация.

Без това от страна на Възложителя – Община Пловдив, е невъзможно ремонтът и строителството да завърши, както всички очакваме.

Уважаеми г-н кмете,

Утре ще дойда на срещата, която обявихте, но не като виновна и грешна страна, а като ръководител на проектната група, която благодарение на своя ентусиазъм прави всичко възможно да реализира проекта в рамките на обективни ограничения – финансови , време и други. … Моля, направете необходимото проучване и проверка и се надявам да получа вашите извинения за неоснователната критика, отправена към нас.

Пожелаваме на всички пловдивчани и фенове на Ботев весели празници и ви уверяваме, че ще направим всичко възможно в рамките на законовите и нормативните изисквания за успешното изпълнение на първата фаза от строителство на стадион Ботев.

Главен проектант на стадион Христо Ботев

арх. Георги Савов

Source