АПИ откри ярки нарушения при ремонта на магистралите Тракия и Марица.

Председателят на борда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), инженер Апостол Минчев, инспектира строително-монтажните работи на стратегически участъци от пътя, съобщават от пресцентъра на пътната агенция.

На 3 юни при проверка на ремонтните дейности на участъка на магистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора беше установено: използването на некачествени и неодобрени строителни материали от Института за пътища и мостове; неспазването от страна на разработчика на технически инструкции; липса на компетентен технически ръководител за асфалтови настилки; липса на компетентен технически надзор; липса на правилен дизайн и контрол върху авторските права. За това са отговорни строителят, строителният мениджър и дизайнерът.

Сметна камара: средствата за изграждане на магистрали се изразходват неефективно и прозрачно

При проучване на ремонтни дейности на участък от магистрала „Марица“ в района на Свиленград беше разкрито неточно, некачествено и технически неуспешно проектно решение за насипно-мостовите прелези, не бяха установени повреди по конструктивни елементи и склонове на моста, какво строителните работи бяха в ход. Дизайнерът на уебсайта беше неуважителен. АПИ, като възложител на строително-монтажните работи, ще изисква независим технически преглед и проектантът ще носи отговорност, включително финансово и авторски права.

Продължават проверките на стратегическите пътни съоръжения на председателя на борда на инженера на АПИ Апостол Минчев.

2677
шестнадесет

Source