: Алкохолът се използва като дезинфектант за изгаряне :: Monitor.bg

Те ни подтикват да изгаряме алкохол като дезинфектант.

Изгарящият алкохол, рекламиран като дезинфектант, се разпространява в интернет. За измамата БТА е информиран от председателя на Комисията за защита правата на потребителите Димитър Маргаритов.

Използването на това вещество може да има сериозни последици за кожата на потребителите и се счита за несправедлива стопанска практика. Други реклами включват предлагане на хипноза за коронавирусна инфекция. Търговецът предлага и сесии чрез уебсайта – под формата на записани аудио файлове, които могат да предпазят човек от коронавируса.

Случаи

При проверките на комисията са установени 31 случая на дистанционна продажба на лични предпазни средства, дезинфектанти и др., Допълни Маргаритов. Нелоялни търговски практики наскоро бяха идентифицирани в продукта „MFI A-COVID-19 Coronavirus Patches-HARMONIZING ENERGY“, който уж убива вируси и бактерии и може да активира имунната система.

Доклад

Миналата година са издадени 1203 наказателни постановления и наложените санкции възлизат на 1,254 милиона лева. В периода преди пандемията – през 2019 г., са издадени 2026 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в размер на 2,115 милиона лева, каза Маргаритов. Броят на проверките е по -малък поради затворени зони поради ограничителни мерки. Повече от 70 процента от нарушенията, установени от КЗК, са свързани със Закона за защита на потребителите, докато нарушенията на Закона за туризма представляват около 20 процента от общия и 5 процента от Закона за потребителските кредити. Останалите 5 процента от констатираните нарушения са свързани с други разпоредби, каза Маргаритов.

Жалби

Най -честите оплаквания от потребителите са свързани с проблеми при упражняването на правото на отказ, забавяне на доставката и предоставяне на невярна информация. За този период са съставени 99 акта по установените нарушения, издадени са 67 решения за наказания в размер на около 100 000 лева. Миналата година, заедно с други регулаторни органи, бяха извършени 1226 проверки за носене на маски в търговски обекти, в места на пребиваване, в заведения за хранене. и развлечения и други. По констатираните нарушения са съставени 171 акта.

Source