АБРО с изявление срещу “опити за политическа намеса” в частните медии

Асоциацията е готова да участва в разработването на предложения за медийна регулация и да даде разяснения относно работата на електронните медии, бизнес модела на индустрията и правната рамка на българско и европейско ниво.

Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО) се противопоставя на опитите за политическа намеса в частните медии. В контекста на сложни политически процеси и нова предизборна ситуация, темата за изразходване на публични средства в медиите стана фокус на общественото внимание и стана причина за приемането на законопроекта и публични изказвания на депутати от политическата партия ” Има такъв народ ”, отбелязват от сдружението. Това се казва в съобщението на АБРО, получено в БТА.

Членовете на асоциацията обръщат внимание на факта, че бюджетите на големите национални медии, опериращи на българския пазар, се формират от приходите от търговски комуникации въз основа на договори с рекламодатели от различни индустриални сектори. Сумите, получени от министерства и ведомства по оперативни програми, представляват малка част от общите приходи. За двете големи търговски медийни групи те генерират по -малко от 1 процент от телевизионните приходи. Други национални търговски телевизионни канали, свързани с ABRO, не получават приходи от действащи програми, министерства и ведомства, съобщи организацията.

Електронните медии се управляват от няколко действащи разпоредби, които предвиждат публично оповестяване на финансирането за телевизия и радио и строги правила за именуване на платено съдържание.

Достигането до широка аудитория е много важно за нас и нашите рекламодатели. За да можем да участваме пълноценно на рекламния пазар, се стремим към интереса и доверието на зрителите. Най -ценният ни „продукт“ е високото доверие на публиката, което асоциацията коментира.

Като се има предвид, че целта на публично финансираните кампании е да достигнат до възможно най -широка аудитория, ние сме логична платформа за тяхното популяризиране, която осигурява реални резултати и широка публичност, добавена от организацията и напомня, че това гарантира най -ефективното използване на публичните средства. …

На фона на публичните дискусии в момента смятаме, че медийното законодателство трябва да бъде създадено и променено въз основа на експертен опит в областта на медийното регулиране и спецификата на индустрията, смята ABRO.

Асоциацията е готова да участва в разработването на предложения за медийна регулация и да даде разяснения относно работата на електронните медии, бизнес модела на индустрията и правната рамка на българско и европейско ниво.

От организацията отбелязват, че големите частни телевизии, именно защото работят в съответствие с принципите на свободния пазар и се финансират от собствена дейност, са гарантите за свободата на словото в България. Според ABRO всеки опит за дискредитирането им и упражняването на различни форми на институционален натиск върху тях, особено чрез фалшиви обвинения, представлява заплаха за свободата на словото и демокрацията в страната.

Source